باغن (cevend) وسیله ای است که از برگ درخت خرما بافته می شود و برای سایبان و خانه سازی استفاده می گردد.

کشاورزا برای اینکه بتونن باغن رو ببافن با وسیله ای به اسم پَروند از درخت خرما بالا می رن و برگ ها رو با داس می برن. خارها رو زده و به مدت سه روز تو آب می خیسونن. بعد با طنابی از جنس برگ نخل اون ها را محکم به هم متصل می کنن. باغن در اندازه های مختلف چهار، شش و هشت متری ساخته می شه و نکته جالب در مورد باغن اینه که بافتن باغن کار یه نفر نیست! برای همین در گروه های دو تا سه نفره انجام می شه. 

باغن در روستاها به عنوان سایبان در سقف خونه ها به کار میره و همینطور برای اینکه حریم باغ ها رو تعیین کنن از باغن استفاده می کنن.

برای ما باغن حکایت اتصال بین کشاورزا و خریداراست. ارتباط درست، شفاف و نزدیکی که می تونه کشاورزی ما رو تحت تاثیر قرار بده.

فهرست