خرید یک محصول تازه – ایجاد یک تغییر پایدار

شما با خرید مستقیم از باغ موجب دسترسی کشاورز به بازار و افزایش درآمد او می شوید. محصولات هر باغ بسته به فصل، متفاوت است. الان در جنوب، فصل برداشت انبه آغاز شده  است و می توانید سبد خریدتان را از عطر و طعم انبه تازه و محلی لبریز کنید.

فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...