باغن غرفه فروش کشاورزان محلی را به خانه شما می آورد

هر مزرعه در باغن دارای صفحه ای است که با توضیحات، تصاویر و محصولات قابل برداشت در هر فصل پر شده است و شما با انتخاب مزرعه موردنظر و چیدن محصولات، سبد خرید خود را تکمیل می کنید.

مزرعه حاج محمدرضا

برداشت خرداد ماه
دهبارز رودان
هرمزگان

مزرعه حاج عیسی

برداشت خرداد ماه
فاریاب رودان
هرمزگان
انتخاب مزرعه و خرید

مزرعه غلام شاکری

برداشت خرداد ماه
گولم شیرین رودان
هرمزگان

مزرعه حاج غلامشاه

برداشت خرداد ماه
برنطین رودان
هرمزگان
فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...