باغن غرفه فروش کشاورزان محلی را به خانه شما می آورد

هر باغ در باغن دارای صفحه ای است که با توضیحات، تصاویر و محصولات قابل برداشت در هر فصل پر شده است و شما با انتخاب باغ موردنظر و چیدن محصولات، سبد خرید خود را تکمیل می کنید.

باغ آقا یونس

برداشت آبان ماه
گلزار حاجی آباد
هرمزگان

باغ حاج درویش

برداشت شهریور ماه
فاریاب رودان
هرمزگان

باغ حاج عیسی

برداشت شهریور ماه
فاریاب رودان
هرمزگان
انتخاب باغ و خرید

باغ حاج غلامشاه

برداشت شهریور ماه
برنطین رودان
هرمزگان

باغ زهرا خانم

برداشت شهریور ماه
درباغ میناب
هرمزگان
انتخاب باغ و خرید

باغ آقا محمد

برداشت شهریور ماه
میناب
هرمزگان
انتخاب باغ و خرید

باغ غلام شاکری

برداشت شهریور ماه
گولم شیرین رودان
هرمزگان
فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...