کشاورزان در استان هرمزگان سالهاست انبه می کارند. روستاهای میناب و رودان پر از آدم هایی است که انبه بخش مهمی از زندگی آن هاست. آن را بلدند و می توانند به بهترین نحو پرورش دهند. ترکیب انبه، خرما و مرکبات، اینجا زندگی هایی را ساخته اما آن طور که باید به بازار نمی رسد و کشاورز مجبور می شود همه چیز بکارد تا این هزینه جبران گردد. نداشتن بازار مناسب میتواند الگوی کشت و به دنبال آن مصرف نهاده ها را تحت تاثیر قرار دهد.

استان هرمزگان با محدودیت منابع آبی مواجه بوده و وضعیت فروچاله های دشت میناب به خاطر برداشت بی رویه آب از سفره های آب زیرزمینی، بحرانی ارزیابی شده است. این نکته اهمیت توجه به الگوی کشت مناسب را دو چندان می نماید.

در این شرایط ترسیم جهانی که در آن کشاورز با فاصله کمتری نسبت به خریدار قرار می گیرد یا قادر است آسانتر به بازار فروش دسترسی داشته باشد، می تواند به افزایش درآمد کشاورز، اصلاح الگوی کشت و امنیت خاطر مصرف کننده بیانجامد.

باغن به دنبال ایجاد سیستمی است که ارتباط میان مزرعه ها و خانه ها را بهبود بخشد. مصرف کننده نهایی تصویر روشنی از شرایط تولید و کیفیت آن چه خریداری کرده داشته باشد و کشاورز هم بتواند از طریق تعامل با خریدار، درک درستی از بازار محصولات خود به دست بیاورد. با خرید از باغن:

ارتباط با جامعه محلی

شما این شانس را دارید که عضوی موثر در کشاورزی کشور باشید. از این طریق شما با کشاورزتان، مزرعه ای که از آن خرید می کنید و رویدادهای آن در ارتباط خواهید بود. کشاورزان نیز با کسانی که از محصول آن ها استفاده می کنند آشنا می شوند.

سیستم شفاف تولید

شما می توانید به طور شفاف از کاشت تا برداشت محصول از آنچه در مزرعه انتخابی تان می گذرد اطلاع داشته باشید و در جریان شرایط تولید و کیفیت محصول مورد استفاده تان باشید. اگر بخواهید می توانید از طریق ثبت نام در رویداد ها در زمان برداشت محصول همراه کشاورز شوید.

حفظ منابع طبیعی

خرید بدون واسطه از مزرعه و دسترسی مستقیم کشاورزان به بازار باعث افزایش درآمد کشاورز می شود. این کار می تواند توجه او را به کیفیت محصول تولیدی و سلامت آن (به جای بالابردن کمیت) معطوف کند و این فرصتی است که شما با خرید از سِِوِند به محیط زیست می دهید.

فهرست