خرید یک محصول خوب – ایجاد یک تغییر پایدار

شما با خرید مستقیم از باغ موجب دسترسی کشاورز به بازار و افزایش درآمد او می شوید. محصولات هر باغ بسته به فصل، متفاوت است. در جنوب با پایان فصل انبه و لیموترش، برداشت خرما آغاز شده است. شما می توانید در کنار خرید محصولات محلی، خرمای تازه ی امسال را به سبد خریدتان اضافه کرده و شیرینی آن را به جان احساس کنید.

فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...