سفارشم به دستم رسید، فوق العاده بود. لیمو ها تازه و انبه ها خوش طعم و خوش عطر. براتون لحظه های پر از برکت و سرزندگی آرزو می کنم. محسن حاجیلو (همدان)
باغن
1399/5/27 4:36:36
سفارشم به دستم رسید، فوق العاده بود. لیمو ها تازه و انبه ها خوش طعم و خوش عطر. براتون لحظه های پر از برکت و سرزندگی آرزو می کنم. محسن حاجیلو (همدان)
فهرست
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...